Modelovereenkomst

Hieronder vindt je de standaard modelovereenkomst die ik aanga met de modellen waar ik mee samenwerk.


Modelovereenkomst

Ondergetekende,
geboren op:
wonende te:
hierna te noemen ‘het fotomodel’,

verklaart hiermee ten behoeve van: Robert van Heerde | Puur Robert
wonende te: Boerlestraat 10, 8131 SX Wijhe
hierna te noemen ‘de fotograaf’

  1. Het fotomodel verleent hiermee aan de fotograaf het in tijd en omvang onbeperkte recht de van hem/haar gemaakte foto’s openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of anderszins te gebruiken (hierna samengevat als publiceren op elk tijdstip, op iedere wijze, in iedere omvang en in iedere context als door de fotograaf gewenst, zowel in Nederland als daarbuiten).
  2. De hierboven gegeven toestemming omvat mede alle publicaties in of ten behoeve van reclame (met inbegrip van ideële reclame) voor welke producten, diensten of ideeën ook.
  3. Het fotomodel ontvangt als éénmalige vergoeding voor de gegeven toestemming een serie van minimaal 7 rechtenvrije foto’s . Hiermee verklaart het fotomodel genoemde foto’s te hebben ontvangen en geen aanspraak meer jegens de fotograaf te hebben.
  4. De hierboven verleende toestemming is onafhankelijk van eventueel wijzigende omstandigheden. Het fotomodel doet nu reeds bij voorbaat afstand van het recht om zich op gewijzigde omstandigheden te beroepen.
  5. De fotograaf heeft de bevoegdheid de rechten uit deze overeenkomst over te dragen.
  6. Het fotomodel verklaart hiermee van niemand toestemming nodig te hebben om deze verklaring rechtsgeldig te doen zijn. Is het fotomodel minderjarig, dan zal de wettelijke vertegenwoordiger deze verklaring mede ondertekenen.

Aldus ondertekend:

Plaats en datum:

Handtekening fotomodel:

Handtekening fotograaf:

 

Lees ook:

info fineart modellen
projecten waar ik een model voor zoek

 

Theme — Timber
2021 © Puur Robert | Robert van Heerde
Back to top