Zo dichtbij, zo ver weg

 

.

Zo dichtbij, zo ver weg

.

.

.

.

MODEL: DANNY MOES

 

De corona pandemie dwingt ons afstand te houden. Afstand van iedereen die niet tot je eigen huishouden behoort. We spreken elkaar op afstand of via schermen. Beeldschermen zoals de telefoon of de computer of glazen- en plexiglas wanden. Dichtbij genoeg om elkaar te zien, te spreken. Maar de ander aanraken, de lichamelijke connectie met diegene die ons dierbaar zijn, mag niet en wordt fysiek belemmerd. Het contact is waardevol maar eenzaam, ieder aan de eigen kant van het scherm, verlangend naar dat moment waarop we de ander weer in onze armen kunnen en mogen nemen …